Monthly Archives: พฤศจิกายน 2019

4 ขั้นตอนการแจ้งเตือนผ่านแอพ Line ยี่ห้อ INNEKT PLUS

กล้องวงจรปิด แจ้งเตือนผ่านไลน์

4 ขั้นตอนการแจ้งเตือนง่ายๆ การแจ้งเตือนผ่านแอพ Line ยี่ […]

กล้องวงจรปิด CCTV ในสถานที่ ย้อนแสง เพื่อไม่ให้ภาพมืดควรเลือกแบบไหนดี

กล้องวงจรปิด ถ่ายภาพย้อนแสง

กล้องวงจรปิดที่สามารถถ่ายภาพในที่ย้อนแสงได้ จะต้องมีฟังก์ชั่น WDR หรือเรียกชื่อเต็มว่า Wide Dynamic Range