PDPA กับ กล้องวงจรปิด

PDPA-กับ-กล้องวงจรปิด

หลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ว่าจะส่งผลต่อการติดตั้งและบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน สถานที่ราชการ หรือ สถานที่สาธารณะ หรือไม่ วันนี้ทางทีมงานเลยรวบรวมข้อมูลมาเพื่อไขข้อข้องใจ ให้ผู้ใช้กล้องวงจรปิด หรือผู้ที่มีความต้องการที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดกันครับ

สารบัญ

PDPA คืออะไร

PDPA คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดน PDPA จะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และได้รับการดูแลมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิด โดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด จะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือตามที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้และต้องใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งด้วย อีกทั้งเจ้าของข้อมูลยังมีสิทธิในการขอให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขอสำเนา หรือลบ ได้อีกด้วย

อ่าน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ฉบับเต็ม

การติดกล้องวงจรปิดนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่

เมื่อมีการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ออกมา แน่นอนว่าหลายคนคงมีคำถามนี้อยู่ภายในใจ แน่นอนว่าการถ่ายภาพหรือการถ่ายวิดีโอผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ หรือ กล้องวงจรปิด โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมนั้นเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากการถ่ายภาพหรือวิดีโอนั้นสามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ด้วยเหตุนี้การติดตั้งและบันทึกภาพวงจรปิดจึงเกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA เต็ม ๆ ครับ

ใช้กล้องวงจรปิดแบบไหนที่ต้องมีการจัดการให้เป็นไปตาม PDPA

1.เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือกิจกรรมในครอบครัว

ถ้าผู้ใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของคนในบ้านและทรัพย์สิน จะได้รับข้อยกเว้นตามที่มาตรา 4(1) บัญญัติว่าพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น ใครที่ติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตน ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ จึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะผิดข้อกฎหมาย PDPA และไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมครับ

ดังนั้น ผู้ใช้ไม่ต้องแจ้งว่าติดกล้องวงจรปิดไว้บริเวณไหน ถ้าติดเพื่อรักษาความปลอดภัยของครอบครัวครับ

2.เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน ร้านค้า บริษัท หรือ องค์กร

ถ้าผู้ใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน ร้านค้า บริษัท หรือ องค์กร จะไม่ได้รับข้อยกเว้นตามที่มาตรา 4(1)

ดังนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องติดป้ายว่ามีกล้องวงจรปิด และผู้ใช้บริการต้องรู้ถึงเหตุผลนั้น เช่น ร้านค้านี้มีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยครับ

ติดกล้องวงจรปิดในบ้านตัวเองได้หรือไม่

ได้ครับ ไม่ว่าจะติดตั้งก่อนหรือหลังบังคับใช้กฎหมาย PDPA ผู้ใช้ก็สามารถติดกล้องวงจรปิดในบ้านได้เลยโดยไม่ผิดกฎหมาย PDPA ครับ และไม่ต้องดำเนินการประกาศหรือติดป้ายใด ๆ เพราะว่าเป็นการติดในที่พักอาศัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพื่อความปลอดภัยในบ้าน จึงอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของมาตรา 4(1) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นครับ

วิธีจัดการกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดและข้อมูลที่บันทึกให้เป็นไปตาม PDPA

สำหรับร้านค้าและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดการกับข้อมูลที่ได้รับจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ง่าย ๆ ดังนี้

  • ติดป้ายแจ้งให้ผู้ใช้บริการ หรือ ลูกค้า ทราบว่าสถานที่นั้น ๆ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
  • จัดทำและประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Policy) ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บบันทึกและการใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
  • ไม่นำข้อมูลที่ได้ไปใช้โดยละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ เช่น การประจานหรือติดประกาศทำให้ผู้ใช้บริการเสื่อมเสียชื่อเสียง

เพียงแค่นี้ร้านค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ก็สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดได้โดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ครับ เพราะถือว่าคุณทำตามระเบียบบังคับและสามารถใช้งานกล้องวงจรปิดได้โดยไม่ผิดกฎหมายแล้วครับ

ถ้าไม่ติดป้ายแจ้งให้ทราบว่าสถานที่นั้น ๆ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด จะมีโทษหรือไม่

สำหรับร้านค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ถือว่ามีความผิดครับ ถ้าผู้ที่เข้ามาในพื้นที่พบว่าเราไม่มีป้ายประกาศว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และไม่ได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเอาไว้ ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จะสามารถยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยจะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทครับ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA

การถ่ายรูป ถ่ายคลิป ติดภาพคนอื่น โดยเจ้าตัวไม่ยินยอม ผิด PDPA หรือไม่

ถ้าผู้ถ่าย หรือ ผู้บันทึก ไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่าย และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว เช่น เพื่อเก็บหลักฐานและเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง โดยไม่ได้นำไปประจานให้ผู้ถูกถ่ายเสียชื่อเสียง สามารถทำได้ครับ

การนำคลิป หรือ รูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ใน Social Media โดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอม ผิด PDPA หรือไม่

ทำได้ครับ ถ้าไม่ใช่การแสวงหากำไรทางการค้า หรือ ไม่ได้เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล แต่ถ้าเจ้าของข้อมูลต้องการให้ลบออก ผู้โพสต์ก็จำเป็นต้องลบออกครับ

เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม หากผู้ใช้ข้อมูลปฎิบัติตามข้อกำหนดครับ เช่น

  • เป็นการทำตามสัญญา
  • เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ
  • เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิต และ/หรือ ร่างกายของบุคคล
  • เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ค้นคว้าวิจัยทางสถิติ
  • เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
  • เป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ หรือสิทธิของตน

**ทั้งนี้ หลักการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ ไป

จะเห็นได้ว่าการติดกล้องวงจรปิดนั้น เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ในหลายแง่มุม และยังมีระเบียบข้อปฏิบัติมากมายที่ต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน เพียงแค่ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ เพียงแค่นี้ผู้ใช้ก็จะสามารถใช้กล้องวงจรปิดได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาแล้วครับ

ขอขอบคุณข้อมูลสาระดี ๆ เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จาก เว็บไซต์ pdpa.pro และ เพจ Hikvision Thailand ครับ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

line
tel
facebook
email

Office : 02-970-1181-2 , Hot Line : 082-444-5171 ,Support : 099-392-5654

Hikvision ColorVu 2022 Thaicctvshop

Review กล้องวงจรปิด HIKVISION ColorVu ปี 2022

ปัจจุบันกล้องวงจรปิด Hikvision Colorvu ภาพสี 24 ชั่วโมง ไม่ได้มีเพียงแค่ความคมชัด 2 ล้านพิกเซล ในบทความนี้ เราจะนำกล้องวงจรปิด Hikvision Colorvu ความคมชัด 5 ล้านพิกเซล รุ่นใหม่ล่าสุด 2022 มารีวิวให้ดูกันครับ

อ่าน >>>>> รีวิว กล้องวงจรปิด Hikvision ColorVu 2022

รีวิว-กล้องวงจรปิด-IP-Camera-Hikvision-2021

Review กล้องวงจรปิด HIKVISION IP Camera ปี 2021

ปัจจุบันกล้องวงจรปิด แบบ IP Camera เป็นที่นิยมในการนำมาติดตั้งตามบ้านพักอาศัยมากขึ้น เพราะราคาที่ถูกลงและคุณภาพที่ดี คุ้มค่าคุ้มราคา เราเลยนำกล้องวงจรปิด Hikvision IP รุ่นที่ขายดีที่สุด TOP 3 ในปี 2021 มารีวิวให้ดูกัน!!

อ่าน >>>>>  รีวิว HIKVISION IP Camera 2021

Review กล้องวงจรปิด Hikvision 2020

เราจะมารีวิวแนะนำกล้องวงจรปิด Hikvision เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อกล้อง ด้วยความที่ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีหลายรุ่นมากกกก ทำให้หลายคนไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนใช้งานให้เหมาะสมกับตัวเองดี คุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าและใช้ประโยชน์กันได้ยาวๆๆๆๆ 

แนะนำให้อ่านก่อนจร้า >>>>> รีวิว กล้องวงจรปิด Hikvision 2020 

hikvision reiview 2020
hikvision-banner

เราจำหน่ายกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์การติดตั้ง  HIKVISION  และรับติดตั้งกล้องวงจรปิดคลอบคลุมพื้นที่ใน กรุงเทพ และปริมณฑล, ภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งการติดตั้งตามบ้านที่พักอาศัย ร้านค้า โรงแรม โรงงาน สถานที่ราชการ โดยทีมงานของบริษัท  มาพร้อมกับการรับประกันสินค้า 3 ปีเต็ม ออนไลน์ผ่านมือถือได้ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

ชมสินค้าทั้งหมด >> HIKVISION << คลิกเลยจร้า 

เราจำหน่ายกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์การติดตั้ง  HIKVISION  และรับติดตั้งกล้องวงจรปิดคลอบคลุมพื้นที่ใน กรุงเทพ และปริมณฑล, ภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งการติดตั้งตามบ้านที่พักอาศัย ร้านค้า โรงแรม โรงงาน สถานที่ราชการ โดยทีมงานของบริษัท  มาพร้อมกับการรับประกันสินค้า 3 ปีเต็ม ออนไลน์ผ่านมือถือได้ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

ชมสินค้าทั้งหมด
>> HIKVISION <<
คลิกเลยจร้า 

colorvu

Hikvision ColorVu

กล้องวงจรปิดภาพสีตลอด 24 ชม.

Hikvision เปิดตัวกล้องวงจรปิดซีรีย์ ColorVu 2.0 รุ่นใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่จับภาพสีคมชัดตลอด 24 ชม. ทั้งกลางวันและกลางคืน ในราคาที่เอื้อมถึง ในรูปแบบ Turbo HD

แนะนำอ่านรีวิว >>>> Hikvision ColorVU

Hikvision ColorVu

กล้องวงจรปิดภาพสีตลอด 24 ชม.

Hikvision เปิดตัวกล้องวงจรปิดซีรีย์ ColorVu 2.0 รุ่นใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่จับภาพสีคมชัดตลอด 24 ชม. ทั้งกลางวันและกลางคืน ในราคาที่เอื้อมถึง ในรูปแบบ Turbo HD

แนะนำอ่านรีวิว >>>> Hikvision ColorVU

สัญญาณกันขโมยบ้านไร้สาย OPTEX

OPTEX ตอบทุกโจทย์ ทุกปัญหาเรื่อง สัญญาณกันขโมย"จะดีแค่ไหนถ้ารู้ตัวก่อนขโมยเข้ามาในบ้าน " 

แนะนำอ่านบทความ  >>>> สัญญาณกันขโมย

optex1-fn
cctv-robot-hikvision-ux-home-to-post

รีวิว กล้องวงจรปิดไร้สาย Robot Wifi

บทความ กล้องวงจรปิดไร้สาย หรือ Robot Wifi Camera "ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในบ้านง่ายๆ" ราคาประหยัด ติดตั้งเองได้ รองรับเมมอรี่การ์ด

อ่านบทความแนะนำ  >>>> กล้องวงจรปิดไร้สาย Robot

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น