รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Review กล้องวงจรปิด

โฆษณา

สมัครรับจดหมายข่าว

ระบบ Fire Alarm คืออะไร


     Fire Alarm Systems หรือ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไฟม้โดยจะใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆในการตรวจจับ เช่น Smoke Detector,Heat Detector,Manual Call Point เป็นต้นซึ้งจะทำให้เรารับรู้เหตุเพลิงไหม้   เพื่อไม่ให้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้  หรือเกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด


ส่วนประกอบของระบบ มี 5ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน

1.ชุดจ่ายไฟ Power Supply

ชุดจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ  มาเป็นกำลังกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ที่ใช้สำหรับเครื่องควบคุมหรือตู้ Control ของระบบและที่สำคัญจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อทำให้ระบบทำงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุเกิดไฟฟ้าขัดข่องระบบจะยังคงทำงานต่อได้


2.แผงควบคุม Fire Alarm Control Panel

เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำ งานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วย วงจรตรวจควบคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์สัญญาณแจ้งการทำ งานในสภาวะปกติและภาวะขัดข้อง เช่นสายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด,แบตเตอร์รี่ต่ำ หรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆบนหน้าตู้ เช่น

Fire Lamp จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้

Main Sound Buzzer  จะมีเสียงดังขณะเกิดเหตุ

การแจ้งตำแหน่งของ Zone ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงต้นต่อของเพลิงไหม้


3. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ Initiating Devices

เป็นอุปกรณ์ต้นกำเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2ชนิด คือ

3.1 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล Manual Station  ได้แก่ สถานีแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด

3.2 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่มีปฎิกิริยาไวต่อสภาวะ ตามระยะต่างๆของการเกิดเพลิงไหม้  ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน  เซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟ เป็นต้น

 

4.อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง 

หลังจากอุปกรณ์เริ่มทำงาน จะส่งสัญญาณไปที่ตู้ ควบคุม และจะส่งสัญญาณออกมาผ่านทางอุปกรณ์ กระดิ่ง ไซเรน ไฟสัญญาณ เป็นต้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจะได้หนีออกจากอาคารได้ทันที

 

5.อุปกรณ์เสริมสำหรับ Fire Alarm

เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเชื่อมโยงไประบบการควบคุมป้องกัน และดับเพลิง อย่างเช่น ระบบท่อน้ำดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ตรงจุดเกิดเหตุ ให้มีการปล่อยน้ำฉีดออกมาโดยอัตโนมัติ  ก่อนที่ไฟจะลุกลามไปยังจุดใกล้เคียง  และยังรวมไปถึงระบบการเปิดประตูอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารหนีออกทางประตูหนีไฟได้ทันเวลา

 

เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน แจ้งไฟไหม้-ดับเพลิง  (โทร 199)

 

 

 

 


หน้าหลักหน้าหลัก

รถเข็น  

ว่าง