รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Review กล้องวงจรปิด

โฆษณา

สมัครรับจดหมายข่าว

 

Housing กล้องวงจรปิด CCTV
การเลือกกล้องวงจรปิดเพื่อมาใช้งานแต่ละพื้นที่แต่ละหน้างานก็มักจะแตกต่างกันออกไปตามแต่จุดประสงค์ของเจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ เช่น กล้องโดมไว้สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ภายในออฟฟิตสำนักงาน  กล้องกระบอกไว้สำหรับติดตั้งภายนอก กล้อง Speed Dome ไว้สำหรับดูภายโดยรวมหรือจะซูมเพื่อดูแต่ละจุด และสุดท้ายกล้อง Box ที่จะต้องหาเฮ้าซิงมาใส่เพื่อป้องกันน้ำฝน  ความชื้น ไม่ให้เข้าตัวกล้องเมื่อนำไปติดตั้งตามถนนหรือเสาไฟฟ้า  กล้องแต่ละประเภทก็จะมีหน้าที่การทำงานในแต่ละสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป  ลูกค้าบางรายก็ต้องการติดในที่โล่งกลางแจ้งก็จะมีอาการที่ร้อน อบอ้าว หรือลูกค้าบางรายอาจจะต้องการติดในที่ๆมีอุณหภูมิที่ติดลบ  เช่นห้องแช่แข็ง แล้ว Housing ละมีไว้ทำอะไรและมี Housing กี่ประเภท
Housing แบ่งหลักการทำงานออกออกเป็นแต่ละประเภทได้ดังนี้
1. Housing  แบบกันน้ำ   เฮ้าซิงประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำเข้าอุปกรณ์กล้องวงจรปิดและยังสามารถเก็บ Adapter ของกล้องวงจรปิดไว้ภายในได้อีกด้วย  ซึ่งเรามักจะพบเห็นได้ตามท้องถนนทั่วไปที่ติดตามแยกต่างๆ
2. Housing  แบบกันแดด   เฮ้าซิงประเภทนี้ได้ออกแบบมาเพื่อการระบายความร้อนสำหรับตัวของกล้องวงจรปิด ภายในเฮ้าซิงมีพัดลมเพื่อถ่ายเทความร้อน จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของกล้องได้นานเพิ่มขึ้น
3. Housing แบบมีฮีตเตอร์ (Heater) เฮ้าซิงประเภทนี้นิยมมาใช้กับกล้องที่มีอาการเย็นจัด เช่น ห้องแช่เย็นอาหารสด  อาหารทะเล  จึงต้องมีฮีตเตอร์ทำความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้มีไอน้ำ หรือผ้าขึ้นที่หน้าเลนส์ของกล้องวงจรปิด
4. Housing  แบบมีอินฟาเรด (Infared) เฮ้าซิงประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้ต่อพ่วงกับกล้อง Box เพราะกล้องประเภทนี้จะไม่มีเลนส์แถมมาให้กับกล้อง   จึงต้องใช้เฮ้าซิงที่มีอินฟาเรดมาช่วยในการบันทึกภาพในตอนกลางคืน  กล้อง Box ที่พบเห็นได้บ่อยๆ ตามเซเว่นอีเลเว่น
5. Housing  แบบพิเศษที่ออกแบบมาให้ป้องกันแรงระเบิด  การถูกทุบทำลายของตัวอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเป็นต้น
การเลือกซื้อเลือกใช้ Housing  เป้าหมายหลักที่เราเลือกใช้กันบ่อยๆก็เพื่อกันน้ำเข้าตัวกล้องวงจรปิด  โดยเฉพาะกล้อง Box เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้กันน้ำเข้าอุปกรณ์จึงจำเป็นต้องหา Housing มาป้องกันอีกชั้นนึงแต่ข้อดีสำหรับกล้อง Box ก็มีดีอีกอย่าง เช่น ใช้สำหรับส่องป้ายทะเบียนตามทางเข้าหมู่บ้าน  หรือแม้แต่ทางเข้าลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้า  ส่วนกล้องวงจรปิด Bullet หรือที่เรียกกันว่ากล้องกระบอก บางรุ่นก็ไม่จำเป็นต้องใส่  Housing สังเกตุได้จาก IP66,IP67 ขึ้นไป สามารถติดภายนอกอาคารได้สะบายเลย  ดังนั้นจึงควรเลือกเฮ้าซิงเพื่อมาใช้งานให้ถูกกับสภาพแวดล้อม หน้างานที่ต้องการถ่ายภาพเป็นต้น

Housing กล้องวงจรปิด CCTV


      การเลือกกล้องวงจรปิดเพื่อมาใช้งานแต่ละพื้นที่แต่ละหน้างานก็มักจะแตกต่างกันออกไปตามแต่จุดประสงค์ของเจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ เช่น กล้องโดมไว้สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ภายในออฟฟิตสำนักงาน  กล้องกระบอกไว้สำหรับติดตั้งภายนอก กล้อง Speed Dome ไว้สำหรับดูภายโดยรวมหรือจะซูมเพื่อดูแต่ละจุด และสุดท้ายกล้อง Box ที่จะต้องหาเฮ้าซิงมาใส่เพื่อป้องกันน้ำฝน  ความชื้น ไม่ให้เข้าตัวกล้องเมื่อนำไปติดตั้งตามถนนหรือเสาไฟฟ้า  กล้องแต่ละประเภทก็จะมีหน้าที่การทำงานในแต่ละสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป  ลูกค้าบางรายก็ต้องการติดในที่โล่งกลางแจ้งก็จะมีอาการที่ร้อน อบอ้าว หรือลูกค้าบางรายอาจจะต้องการติดในที่ๆมีอุณหภูมิที่ติดลบ  เช่นห้องแช่แข็ง แล้ว Housing ละมีไว้ทำอะไรและมี Housing กี่ประเภท

Housing สำหรับกล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรดและมีพัดลมระบายความร้อน

Housing แบ่งหลักการทำงานออกออกเป็นแต่ละประเภทได้ดังนี้

1. Housing  แบบกันน้ำ  

     เฮ้าซิงประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำเข้าอุปกรณ์กล้องวงจรปิดและยังสามารถเก็บ Adapter ของกล้องวงจรปิดไว้ภายในได้อีกด้วย  ซึ่งเรามักจะพบเห็นได้ตามท้องถนนทั่วไปที่ติดตามแยกต่างๆ


2. Housing  แบบกันแดด  

     เฮ้าซิงประเภทนี้ได้ออกแบบมาเพื่อการระบายความร้อนสำหรับตัวของกล้องวงจรปิด ภายในเฮ้าซิงมีพัดลมเพื่อถ่ายเทความร้อน จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของกล้องได้นานเพิ่มขึ้น


3. Housing แบบมีฮีตเตอร์ (Heater)

     เฮ้าซิงประเภทนี้นิยมมาใช้กับกล้องที่มีอาการเย็นจัด เช่น ห้องแช่เย็นอาหารสด  อาหารทะเล  จึงต้องมีฮีตเตอร์ทำความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้มีไอน้ำ หรือผ้าขึ้นที่หน้าเลนส์ของกล้องวงจรปิด


4. Housing  แบบมีอินฟาเรด (Infared)

     เฮ้าซิงประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้ต่อพ่วงกับกล้อง Box เพราะกล้องประเภทนี้จะไม่มีเลนส์แถมมาให้กับกล้อง   จึงต้องใช้เฮ้าซิงที่มีอินฟาเรดมาช่วยในการบันทึกภาพในตอนกลางคืน  กล้อง Box ที่พบเห็นได้บ่อยๆ ตามเซเว่นอีเลเว่น


5. Housing  แบบพิเศษ

     ที่ออกแบบมาให้ป้องกันแรงระเบิด  การถูกทุบทำลายของตัวอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเป็นต้น

การเลือกซื้อเลือกใช้ Housing  เป้าหมายหลักที่เราเลือกใช้กันบ่อยๆก็เพื่อกันน้ำเข้าตัวกล้องวงจรปิด  โดยเฉพาะกล้อง Box เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้กันน้ำเข้าอุปกรณ์จึงจำเป็นต้องหา Housing มาป้องกันอีกชั้นนึงแต่ข้อดีสำหรับกล้อง Box ก็มีดีอีกอย่าง เช่น ใช้สำหรับส่องป้ายทะเบียนตามทางเข้าหมู่บ้าน  หรือแม้แต่ทางเข้าลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้า  ส่วนกล้องวงจรปิด Bullet หรือที่เรียกกันว่ากล้องกระบอก บางรุ่นก็ไม่จำเป็นต้องใส่  Housing สังเกตุได้จาก IP66,IP67 ขึ้นไป สามารถติดภายนอกอาคารได้สะบายเลย  ดังนั้นจึงควรเลือกเฮ้าซิงเพื่อมาใช้งานให้ถูกกับสภาพแวดล้อม หน้างานที่ต้องการถ่ายภาพเป็นต้น

 


หน้าหลักหน้าหลัก

รถเข็น  

ว่าง