รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Review กล้องวงจรปิด

โฆษณา

สมัครรับจดหมายข่าว

 

ประกาศพนักงานพ้นสภาพ

นายอัศเดช  วัฒนา

 

       เรื่อง ประกาศแจ้งพนักงานพ้นสภาพ

       เนื่องจากทางบริษัท เอเอ็นเอซิสเต็ม จำกัด ได้รับ นายอัศเดช วัฒนา

       เข้ามาใน ตำแหน่งพนักงานขาย ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

                           ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

 

     ทางบริษัท เอเอ็นเอซิสเต็ม จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบ ต่อการกระทำใดๆ ทั้งสิ้น

      ของ นายอัศเดช  วัฒนา  นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559หน้าหลักหน้าหลัก

รถเข็น  

ว่าง