รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Review กล้องวงจรปิด

โฆษณา

สมัครรับจดหมายข่าว

DVR AVTECH 

คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึก ภาษาไทย 

รุ่น MDR752PV, MDR757PV, MDR759PV, MDR752H, MDR757H, MDR759H, AVD744, AVD746, AVD748 และ AVC708H 


 

1. วิธีการตั้งค่าวันที่และเวลาเครื่อง 2. วิธีการ Format HDD  3. วิธีการตั้งค่าการบันทึก 4. วิธีการเลือกรูปแบบการบันทึก 
5. วิธีการเรียกดูภาพย้อนหลังผ่านตัวเครื่อง 
7. วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น DCCS 8. วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น IVS 
10.   วิธีการใช้งานโปรแกรม Video Viewer  
9. วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น Push Video  
11.   วิธีการดูภาพผ่าน Web Browser  
6. วิธีการส ารองข้อมูลผ่าน USB 12.   วิธีการดูภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ (Eagleeyes) 

1. วิธีการตั้งค่าวันที่และเวลาเครื่อง

2. วิธีการ Format HDD  

3. วิธีการตั้งค่าการบันทึก

4. วิธีการเลือกรูปแบบการบันทึก 

5. วิธีการเรียกดูภาพย้อนหลังผ่านตัวเครื่อง 

6. วิธีการส ารองข้อมูลผ่าน USB

7. วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น DCCS

8. วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น IVS

9. วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น Push Video   

10.   วิธีการใช้งานโปรแกรม Video Viewer  

11.   วิธีการดูภาพผ่าน Web Browser  

12.   วิธีการดูภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ (Eagleeyes) 

DOWNLOAD คู่มือ CLICK

 


หน้าหลักหน้าหลัก