รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Review กล้องวงจรปิด

โฆษณา

สมัครรับจดหมายข่าว

กล้องวงจรปิด Infrared มีกี่แบบ

INFRARED(IR) vs LED ARRAY


กล้องวงจรปิดอินฟาเรด

กล้องวงจรปิดอินฟาเรด มีกี่แบบ
กล้องวงจรปิดที่วางจำหน่ายกันทั่วๆไปมักจะมีทั้งกล้อง Dome กล้อง Bullet และกล้อง Box ที่สามารถเปลี่ยน
เลนส์ได้ แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงกล้องที่สามารถถ่ายภาพได้เวลากลางคืน  ดังนั้นกล้องที่จะถ่ายภาพได้ในตอนกลางคืนนั้นจะ
ต้องมี Infrared สำหรับช่วยให้มองเห็นภาพได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นกล้อง IP CAMERA ถ้าจะนำมาใช้งาน
ตอนกลางคืนก็ต้องมีอินฟาเรดด้วยเช่นกัน ส่วนกล้องที่ไม่มีอินฟาเรดส่วนใหญ่เราจะเรียกกันว่ากล้อง Day night 
กล้องวงจรปิดอินฟาเรด Infrared(IR)มีกี่แบบ จากที่เห็นวางจำหน่ายกันทั่วไปหลักๆก็จะมี 
1.IR LED แบบเก่าพอแสงไม่พอก็จะตัดเข้าสู่โหมดอินฟาเรดทำงาน หลอด LED ก็จะมีแสงสีแดงขึ้นเป็นดวงๆ รอบ
เลนส์กล้อง เมื่อแสงสว่างพอกล้องก็จะกลับเข้าสู่โหมดภาพสีปรกติอีกครั้ง บางครั้งอาจจะได้เห็นกล้องบางรุ่นที่ลดจำนวนหลอดอิน
ฟาเรดลงและเพิ่มขนาดให้หลอดใหญ่ขึ้น (Big IR)เพื่อเพิ่มความทนทานให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น ต่อมาก็มีการพัฒนา 
Smart IR ช่วยลดแสงสะท้อนในการมองเห็นภาพในเวลากลางคืนโดยปรกติเมื่อ IR ทำงานหากวัตถุเข้ามาใกล้กล้อง
จะทำให้ภาพที่แสงตกใกล้วัตถุเป็นสีขาวมองไม่ชัด ไม่เห็นรายละเอียด
2.LED Array ได้ถูกนำมาใช้พัฒนากล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเพิ่มแสงจาก Light-emitting 
diode เป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์สำหรับกล้องอินฟาเรดเพื่อบันทึกภาพตอนกลางคืนที่มีประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานยัง
ยาวนานขึ้นอีก ข้อแตกต่างระหว่าง LED-Array กับ Infrared(IR)ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปสำหรับกล้องวงจรปิด 
ส่วนเรื่องความสว่างของหลอด LED IR ทั่วไปให้แสงสว่างอยู่ที่ 5mw-15mw ส่วนหลอด LED Array เพียง
หลอดเดียวให้แสงสว่างมากถึง 800mw-1000mw หลอดแบบ Array ให้แสงสว่างและลำแสงที่กระจายได้ไกลกว่า 
IR ปรกติ และมีขนาดประมาณของหลอดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 20มม. การเปล่งลำแสงของหลอด IR ทั่วไปจะอยู่ที่ 7-10 
องศา ซึ่งทำให้ลำแสงที่ได้ออกมาเป็นลักษณะคล้ายกับลำแสงไฟฉาย จึงทำให้ภาพที่ได้จากกล้องอินฟาเรดแบบ IR เมื่อวัตถุอยู่
ใกล้ๆจะมองไม่เห็นลายละเอียด ส่วนLED Array ลำแสงที่เปล่งออกมาจะอยู่ที่ 10-120 องศา แสงที่เปล่งออกมากระจา
ยได้อยางสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่ จึงสามารถแก้ปัญหาเมื่อวัตถุเข้ามาใกล้กล้องวงจรปิดเกิดแสงขาวสว่างเฉพาะตรงที่มองไม่เห็น
รายละเอียด อีกทั้งยังสามารถปรับองศาของแสงได้ถึง 180 องศา เพื่อป้องกัน ปรากฎการแสงไฟฉาย (flashlight 
effect)การซ่อนเร้นแสงอินฟาเรดจากหลอดของ LED Array มีความยาวคลื่นอยู่ที่ 850nm และ 940nm 
จึงไม่เป็นจุดสังเกตุที่ทำให้เกิดแสงสีแดง จึงมองไม่เห็นแสงในเวลากลางคืนทำให้ซ่อนเร้นได้ดี อายุการใช้งานสำหรับหลอด LED 
Array มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอด IR ที่ใช้งานทั่วไป หลอดอินฟาเรดทั่วไปอายุการใช้งานอยู่ที่ 6,000 ชั่วโมง 
ในขณะที่หลอด LED Array จะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยราวๆ 50,000 ชั่วโมง กินไฟน้อยกว่า IR ทั่วไป กินไฟน้อยกว่า 
3 เท่า
สำหรับการเลือกกล้องวงจรปิดมาใช้งานหลักๆ ก็ต้องที่ตำแหน่งหน้างานว่าต้องการนำมาใช้แบบไหน เช่น กล้องถ่ายป้ายทะเบียนรถ 
ก็ต้องใช้กล้อง Box ที่เปลี่ยนเลนส์ซูมได้ แต่ถ้าติดส่องหน้าออฟฟิศ หรือสำนักงานก็ต้องดูตำแหน่งว่าช่วงบ่ายจะเกิดการย้อน
แสงหรือไม่ และหากต้องการบันทึกภาพในเวลากลางคืนก็ต้องเลือกใช้กล้องที่มีอินฟาเรด เรื่องราคายิ่งอินฟาเรดส่องได้ไกลมากขึ้น 
ราคาก็จะแพงขึ้นตามไปด้วย

กล้องวงจรปิดอินฟาเรด มีกี่แบบ


กล้องวงจรปิด CCTV ที่วางจำหน่ายกันทั่วๆไปมักจะมีทั้งกล้อง Dome กล้อง Bullet และกล้อง Box ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงกล้องที่สามารถถ่ายภาพได้เวลากลางคืน  ดังนั้นกล้องที่จะถ่ายภาพได้ในตอนกลางคืนนั้นจะต้องมี Infrared สำหรับช่วยให้มองเห็นภาพได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นกล้อง IP CAMERA ถ้าจะนำมาใช้งานตอนกลางคืนก็ต้องมีอินฟาเรดด้วยเช่นกัน ส่วนกล้องที่ไม่มีอินฟาเรดส่วนใหญ่เราจะเรียกกันว่ากล้อง Day night 

กล้องวงจรปิด infrared innekt HD TVI

กล้องวงจรปิดอินฟาเรด Infrared(IR)มีกี่แบบ จากที่เห็นวางจำหน่ายกันทั่วไปหลักๆก็จะมี 


1.IR LED

     แบบเก่าพอแสงไม่พอก็จะตัดเข้าสู่โหมดอินฟาเรดทำงาน หลอด LED ก็จะมีแสงสีแดงขึ้นเป็นดวงๆ รอบเลนส์กล้อง เมื่อแสงสว่างพอกล้องก็จะกลับเข้าสู่โหมดภาพสีปรกติอีกครั้ง บางครั้งอาจจะได้เห็นกล้องบางรุ่นที่ลดจำนวนหลอดอินฟาเรดลงและเพิ่มขนาดให้หลอดใหญ่ขึ้น (Big IR)เพื่อเพิ่มความทนทานให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น ต่อมาก็มีการพัฒนา Smart IR ช่วยลดแสงสะท้อนในการมองเห็นภาพในเวลากลางคืนโดยปรกติเมื่อ IR ทำงานหากวัตถุเข้ามาใกล้กล้องจะทำให้ภาพที่แสงตกใกล้วัตถุเป็นสีขาวมองไม่ชัด ไม่เห็นรายละเอียด


กล้องวงจรปิดอินฟาเรด AVTECH

 

2.LED ARRAY

      ได้ถูกนำมาใช้พัฒนา กล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเพิ่มแสงจาก Light-emitting 
diode เป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์สำหรับกล้องอินฟาเรดเพื่อบันทึกภาพตอนกลางคืนที่มีประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานยังยาวนานขึ้นอีก ข้อแตกต่างระหว่าง LED-Array กับ Infrared(IR)ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปสำหรับกล้องวงจรปิด ส่วนเรื่องความสว่างของหลอด LED IR ทั่วไปให้แสงสว่างอยู่ที่ 5mw-15mw ส่วนหลอด LED Array เพียงหลอดเดียวให้แสงสว่างมากถึง 800mw-1000mw หลอดแบบ Array ให้แสงสว่างและลำแสงที่กระจายได้ไกลกว่า IR ปรกติ และมีขนาดประมาณของหลอดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 20มม. การเปล่งลำแสงของหลอด IR ทั่วไปจะอยู่ที่ 7-10 องศา ซึ่งทำให้ลำแสงที่ได้ออกมาเป็นลักษณะคล้ายกับลำแสงไฟฉาย จึงทำให้ภาพที่ได้จากกล้องอินฟาเรดแบบ IR เมื่อวัตถุอยู่ใกล้ๆจะมองไม่เห็นลายละเอียด ส่วนLED Array ลำแสงที่เปล่งออกมาจะอยู่ที่ 10-120 องศา แสงที่เปล่งออกมากระจายได้อยางสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่ จึงสามารถแก้ปัญหาเมื่อวัตถุเข้ามาใกล้กล้องวงจรปิดเกิดแสงขาวสว่างเฉพาะตรงที่มองไม่เห็นรายละเอียด อีกทั้งยังสามารถปรับองศาของแสงได้ถึง 180 องศา เพื่อป้องกัน ปรากฎการแสงไฟฉาย (flashlight effect)การซ่อนเร้นแสงอินฟาเรดจากหลอดของ LED Array มีความยาวคลื่นอยู่ที่ 850nm และ 940nm จึงไม่เป็นจุดสังเกตุที่ทำให้เกิดแสงสีแดง จึงมองไม่เห็นแสงในเวลากลางคืนทำให้ซ่อนเร้นได้ดี อายุการใช้งานสำหรับหลอด LED Array มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอด IR ที่ใช้งานทั่วไป หลอดอินฟาเรดทั่วไปอายุการใช้งานอยู่ที่ 6,000 ชั่วโมง ในขณะที่หลอด LED Array จะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยราวๆ 50,000 ชั่วโมง กินไฟน้อยกว่า IR ทั่วไป กินไฟน้อยกว่า 
3 เท่า


สำหรับการเลือกกล้องวงจรปิดมาใช้งานหลักๆ ก็ต้องที่ตำแหน่งหน้างานว่าต้องการนำมาใช้แบบไหน เช่น กล้องถ่ายป้ายทะเบียนรถ ก็ต้องใช้กล้อง Box ที่เปลี่ยนเลนส์ซูมได้ แต่ถ้าติดส่องหน้าออฟฟิศ หรือสำนักงานก็ต้องดูตำแหน่งว่าช่วงบ่ายจะเกิดการย้อนแสงหรือไม่ และหากต้องการบันทึกภาพในเวลากลางคืนก็ต้องเลือกใช้กล้องที่มีอินฟาเรด เรื่องราคายิ่งอินฟาเรดส่องได้ไกลมากขึ้น ราคาก็จะแพงขึ้นตามไปด้วย

 

 

 

 

 

อ้างอิงจาก

http://zone7countryclub.com


หน้าหลักหน้าหลัก