Dahua HDCVI 5.0 Insight of Surveillance

Dahua เทคโนโลยี 5.0

Dahua พัฒนาระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานจากรุ่นก่อนหน้ามาเรื่อยๆ จนมาถึงเทคโนโลยี 5.0 ของ Dahua ซึ่งสำหรับเทคโนโลยี 5.0 นี้มีอะไรบ้างเราไปดูกันจาก Video ด้านล่างนี้เลยครับ