HIKVISION

กล้องวงจรปิด HIKVISION เทคโนโลยี ColorVu แสดงภาพสี 24 ชม.

hikvision

กล้องวงจรปิด HIKVISION

จำหน่าย กล้องวงจรปิด HIKVISION ทุกรุ่นราคาพิเศษ รวมถึงรุ่นยอดนิยมอย่าง COLORVU ทั้งแบบ Analog และ IP Camera พร้อมเครื่องบันทึกภาพของ HIKVISION ทั้งแบบ Analog และ NVR (Network Video Recorder) 

HIKVISION ยอดขายอันดับ 1 ของโลก

กล้องวงจรปิด HIKVISION คือ แบรนด์ผู้ผลิตสินค้ากล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลก ที่ยอดขายรวมทุกสินค้าในกลุ่มรักษาความปลอดภัยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก
มีโรงงานผลิตของตัวเอง และมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้ามากด้วยการลงทุนในส่วนของการวิจัยและพัฒนามากกว่า 100 ล้านดอลล่าร์ต่อปี เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าใหม่ๆออกมาสู่ตลาด

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION ติดตั้งเอง D.I.Y.

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVU สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 2mp 4 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 9,200.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 2mp 8 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 17,200.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 2mp 16 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 36,300.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 2mp 4 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 9,200.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 2mp 8 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 17,200.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 2mp 16 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 36,300.00

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision 2mp สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison Analog 2mp 4 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 4,200.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison Analog 2mp 8 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 7,800.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison Analog 2mp 16 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 14,700.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison Analog 2mp 4 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 4,200.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison Analog 2mp 8 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 7,800.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison Analog 2mp 16 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 14,700.00

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION IP CAMERA สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison IP 2mp 4 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 6,600.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison IP 2mp 8 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 12,000.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison IP 2mp 16 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 28,400.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison IP 2mp 4 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 6,600.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison IP 2mp 8 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 12,000.00

ชุดกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งเอง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvison IP 2mp 16 ตัว สำหรับติดตั้งเอง

ราคา 28,400.00

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Office : 02-064-7135, 02-970-1181-2 , Hot Line : 099-479-2499 ,Support : 099-392-5654

line
tel
facebook
email

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION COLORVU พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION ColorVu 4ตัว พร้อมติดตั้ง

ราคา 16,500.00
ลดราคา!

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION ColorVu 8 ตัว พร้อมติดตั้ง

ราคา 28,400.00
ลดราคา!

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION ColorVu 16ตัว พร้อมติดตั้ง

ราคา 54,900.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION ColorVu 4ตัว พร้อมติดตั้ง

ราคา 16,500.00
ลดราคา!

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION ColorVu 8 ตัว พร้อมติดตั้ง

ราคา 28,400.00
ลดราคา!

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION ColorVu 16ตัว พร้อมติดตั้ง

ราคา 54,900.00

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION IP COLORVU พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 4ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 17,900.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 8ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 32,400.00
ลดราคา!

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 16ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 65,500.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 4ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 17,900.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 8ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 32,400.00
ลดราคา!

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP ColorVu 16ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 65,500.00

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision 2MP พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION Analog 4 ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 13,900.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION Analog 8 ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 23,900.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION Analog 16 ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 43,900.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION Analog 4 ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 13,900.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION Analog 8 ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 23,900.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION Analog 16 ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 43,900.00

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP Camera พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP 4ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 15,400.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP 8ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 27,000.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP 16ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 55,300.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP 4ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 15,400.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP 8ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 27,000.00

ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision IP 16ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 55,300.00

สนใจชุดกล้องวงจรปิด คลิกเลยจร้า >>>>>>> ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision

colorvu

Hikvision ColorVu

กล้องวงจรปิดภาพสีตลอด 24 ชม.

Hikvision เปิดตัวกล้องวงจรปิดซีรีย์ ColorVu 2.0 รุ่นใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่จับภาพสีคมชัดตลอด 24 ชม. ทั้งกลางวันและกลางคืน ในราคาที่เอื้อมถึง ในรูปแบบ Turbo HD

แนะนำอ่านรีวิว >>>> Hikvision ColorVU

Hikvision ColorVu

กล้องวงจรปิดภาพสีตลอด 24 ชม.

Hikvision เปิดตัวกล้องวงจรปิดซีรีย์ ColorVu 2.0 รุ่นใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่จับภาพสีคมชัดตลอด 24 ชม. ทั้งกลางวันและกลางคืน ในราคาที่เอื้อมถึง ในรูปแบบ Turbo HD

แนะนำอ่านรีวิว >>>> Hikvision ColorVU

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

line
tel
facebook
email

Office : 02-064-7135, 02-970-1181-2 , Hot Line : 099-479-2499 ,Support : 099-392-5654

3 เหตุผลทำไมต้องเลือก HIKVISION

warranty

การรับประกัน

สินค้า HIKVISION รับประกันสูงสุด 3 ปี ทั้งเครื่องบันทึกและกล้องวงจรปิด มีศูนย์บริการซ่อมสินค้าในประเทศไทย มั่นใจได้ 100%

hikvision user friendly

ใช้งานง่าย

HIKVISION มีการออกแบบ Application เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้เพียงแค่ลองใช้ครั้งแรกก็สามารถใช้ได้เลย

hikvision GREAT VALUE

ความคุ้มค่า

สินค้าของ HIKVISION เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติและการรับประกันกับยี่ห้ออื่นในราคาที่ใกล้เคียงกันสินค้าของHIKVISION คุ้มค่าที่สุด

กล้องวงจรปิด HIKVISION

กล้องวงจรปิด Hikvision 2mp

DS-2CE16D0T-IF กล้องวงจรปิด Hikvision

ราคา 500.00

กล้องวงจรปิด Hikvision

DS-2CE10DF3T-FS Hikvision ColorVu 2mp CCTV Camera (3.6mm)

ราคา 1,250.00

กล้องวงจรปิด Hikvision

DS-2CE10DF8T-FSLN Hikvision ColorVu 2mp CCTV Camera (3.6mm)

ราคา 1,460.00

กล้องวงจรปิด Hikvision

DS-2CE72DF3T-FS Hikvision ColorVu 2mp CCTV Camera (2.8mm)

ราคา 1,360.00
ลดราคา!
ราคา 980.00

ดูราคากล้องวงจรปิดทุกรุ่น คลิกเลยจร้า >>>>> ราคากล้องวงจรปิด Hikvision

เครื่องบันทึก HIKVISION

ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
ราคา 1,850.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
ราคา 2,790.00
ลดราคา!
ราคา 2,100.00
ราคา 3,190.00
สินค้าหมดแล้ว
ราคา 4,890.00
ราคา 6,370.00

ดูราคาเครื่องบันทึกทุกรุ่น คลิกเลยจร้า >>>>> ราคาเครื่องบันทึก Hikvision

ผลงานติดตั้ง ของบริษัท

ดูเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

line
tel
facebook
email

Office : 02-064-7135, 02-970-1181-2 , Hot Line : 099-479-2499 ,Support : 099-392-5654

วีดีโอติดตั้ง ดูภาพย้อนหลัง แอพพลิเคชั่น Hik-Connect

hik-connect-youtube-install

วิธีติดตั้ง Hik-Connect ดูกล้องผ่านมือถือ By ThaiCCTVshop.com

hik-connect-youtube-playback

วิธีดูภาพย้อนหลัง Hik-Connect ผ่านมือถือ By ThaiCCTVshop.com

บทความ และ Review

รีวิว-กล้องวงจรปิด-IP-Camera-Hikvision-2021

Review กล้องวงจรปิด HIKVISION IP Camera ปี 2021

ปัจจุบันกล้องวงจรปิด แบบ IP Camera เป็นที่นิยมในการนำมาติดตั้งตามบ้านพักอาศัยมากขึ้น เพราะราคาที่ถูกลงและคุณภาพที่ดี คุ้มค่าคุ้มราคา เราเลยนำกล้องวงจรปิด Hikvision IP รุ่นที่ขายดีที่สุด TOP 3 ในปี 2021 มารีวิวให้ดูกัน!!

อ่าน >>>>>  รีวิว HIKVISION IP Camera 2021

Review กล้องวงจรปิด Hikvision 2020

เราจะมารีวิวแนะนำกล้องวงจรปิด Hikvision เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อกล้อง ด้วยความที่ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีหลายรุ่นมากกกก ทำให้หลายคนไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนใช้งานให้เหมาะสมกับตัวเองดี คุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าและใช้ประโยชน์กันได้ยาวๆๆๆๆ 

แนะนำให้อ่านก่อนจร้า
>>>> รีวิว กล้องวงจรปิด Hikvision 2020 <<<<

Review กล้องวงจรปิด Hikvision 2020

เราจะมารีวิวแนะนำกล้องวงจรปิด Hikvision เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อกล้อง ด้วยความที่ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีหลายรุ่นมากกกก ทำให้หลายคนไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนใช้งานให้เหมาะสมกับตัวเองดี คุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าและใช้ประโยชน์กันได้ยาวๆๆๆๆ 

แนะนำให้อ่านก่อนจร้า >>>>> รีวิว กล้องวงจรปิด Hikvision 2020 

Review กล้องวงจรปิด Hikvision 2020

เราจะมารีวิวแนะนำกล้องวงจรปิด Hikvision เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อกล้อง ด้วยความที่ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีหลายรุ่นมากกกก ทำให้หลายคนไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนใช้งานให้เหมาะสมกับตัวเองดี คุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าและใช้ประโยชน์กันได้ยาวๆๆๆๆ 

แนะนำให้อ่านก่อนจร้า
>>>> รีวิว กล้องวงจรปิด Hikvision 2020 <<<<

hikvision reiview 2020
cctv-robot-hikvision-ux-home-to-post

รีวิว กล้องวงจรปิดไร้สาย Robot Wifi

บทความ กล้องวงจรปิดไร้สาย หรือ Robot Wifi Camera "ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในบ้านง่ายๆ" ราคาประหยัด ติดตั้งเองได้ รองรับเมมอรี่การ์ด

อ่านบทความแนะนำ  >>>> กล้องวงจรปิดไร้สาย Robot

บทความทั้งหมด

บทความกล้องวงจรปิด CCTV เทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ประตูคีย์การ์ด

คลิ๊กเพื่ออ่าน >>>> บทความกล้องวงจรปิด <<<< ทั้งหมด 

บทความทั้งหมด

บทความกล้องวงจรปิด CCTV เทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ประตูคีย์การ์ด

คลิ๊กเพื่ออ่าน
>>>> บทความ <<<<