Showing 1–12 of 100 results

ประตูคีย์การ์ด  บัตรคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เครื่องบันทึกลงเวลาทำงาน  เพื่อความสะดวกในการคิดเงินเดือนพนักงาน และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสำนักงาน  อาคารหอพัก  ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในหอพัก  จัดจำหน่ายโดย ThaiCCTVshop.com  โทรศัพท์ 02 064 7135  Email: info@thaicctvshop.com