แสดง 11 รายการ

เครื่องอ่านบัตรคีย์การ์ด และ Networked Controller ยี่ห้อ HID รับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน จัดจำหน่ายสินค้าโดย ThaiCCTVshop.com โทรศัพท์ 02 064 7135 Email:info@thaicctvshop.com

92. ประตูคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประตูคีย์การ์ด HID รุ่น 70100XEP0N

ราคา 24,650.00

92. ประตูคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประตูคีย์การ์ด HID รุ่น 70200XEP0N

ราคา 27,500.00

92. ประตูคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประตูคีย์การ์ด HID รุ่น 70300XEP0N

ราคา 30,950.00

92. ประตูคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประตูคีย์การ์ด HID รุ่น 71000XEP0N01

ราคา 53,700.00

92. ประตูคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประตูคีย์การ์ด HID รุ่น 72000BEP0N02

ราคา 53,700.00

92. ประตูคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประตูคีย์การ์ด HID รุ่น 83125CKI000

ราคา 21,350.00

92. ประตูคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประตูคีย์การ์ด HID รุ่น 900NTNTEK

ราคา 7,000.00

92. ประตูคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประตูคีย์การ์ด HID รุ่น 920NTNTEK

ราคา 12,300.00

92. ประตูคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประตูคีย์การ์ด HID รุ่น 921(SERK40)

ราคา 25,000.00

92. ประตูคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประตูคีย์การ์ด HID รุ่น 921(SERPK40)

ราคา 21,050.00

92. ประตูคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประตูคีย์การ์ด HID รุ่น 940NTNTEK

ราคา 30,700.00

เครื่องอ่านบัตรคีย์การ์ด และ Networked Controller ยี่ห้อ HID ThaiCCTVshop.com โทรศัพท์ 02 064 7135 Email:info@thaicctvshop.com