สัญญาณกันขโมย DSC รองรับการใช้งานแบบเดินสายและไร้สาย สินค้ามารตรฐานจากประเทศแคนาดา สามารถแจ้งเตือนเป็นโซนได้ 8 โซน ขยายได้สูงสุด 32 โซน จัดจำหน่ายสินค้าโดย ThaiCCTVshop.com โทรศัพท์ 02 064 7135 Email:info@thaicctvshop.com

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก


สัญญาณกันขโมยบ้าน DSC จัดจำหน่ายสินค้าโดย ThaiCCTVshop.com โทรศัพท์ 02 064 7135 Email:info@thaicctvshop.com