Showing 1–12 of 18 results

สัญญาณกันขโมย Honeywell รองรับ Sensor แบบต่อสาย 1 Zone และ Wireless 24 Zone สามารถสร้างชื่อผู้ใช้งานได้ถึง 8 User หน้าจอแสดงผลระบบดิจิตอล ใช้งานง่าย สั่งงานเปิด ปิดระบบผ่านมือถือได้ จัดจำหน่ายสินค้าโดย ThaiCCTVshop.com โทรศัพท์ 02 064 7135 Email:info@thaicctvshop.com

ราคา 4,000.00

Honeywell รับประกันสินค้า 1 ปี ThaiCCTVshop.com โทรศัพท์ 02 064 7135