Showing 1–12 of 28 results

เครื่องบันทึก INNEKT มีทั้งระบบ Analog (DVR) และ IP (NVR) ซึ่งทั้งสองระบบสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้  เพียง Scan QR Code ดูออนไลน์ได้ทันที  สำหรับ DVR ยังได้พัฒนาออกมาในรุ่น INNEKT MHD และ INNEKT PLUS ที่สามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ 5 ระบบด้วยกัน TVI , CVI , AHD , CVBS , IP  CAMERA  หมดปัญหาไม่ต้องกังวนว่าซื้อกล้องมาแล้วใช้งานไม่ได้  และยังสามารถเชื่อมต่อกับกล้อง IP เพิ่มได้ทีหลังอีกด้วย  อย่างเช่น DVR 4CH  อยากเพิ่มกล้องภายหลังก็สามารถซื้อกล้อง IP มาติดเพิ่มได้  และยังมีระบบ IP CAMERA (NVR) สำหรับกล้องวงจรปิด IP ให้ใช้งานสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งระบบ IP ทั้งหมดด้วย

ราคา 11,900.00
ราคา 19,990.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก DVR ZKD204B INNEKT 4CH

ราคา 3,500.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก DVR ZKD208B INNEKT 8CH

ราคา 6,450.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก DVR ZKD216A INNEKT 16CH

ราคา 9,700.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZDD104A (4CH)

ราคา 4,400.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZDD108A (8CH)

ราคา 7,400.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZDD116A (16CH)

ราคา 9,400.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZDD204A (4CH)

ราคา 3,990.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZDD208A (8CH)

ราคา 8,500.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZTD208A(8CH)

ราคา 6,990.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZTD216A (16CH)

ราคา 11,990.00