Showing 1–12 of 15 results

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจปิด Dahua 16ตัว ราคา ติดตั้ง (2ล้านพิกเซล)

ราคา 45,900.00

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจปิด Dahua 8ตัว ราคา ติดตั้ง (2ล้านพิกเซล)

ราคา 23,300.00

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจปิด Dahua 8ตัว ราคา ติดตั้ง (4ล้านพิกเซล)

ราคา 30,900.00

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด 4ตัว HIKVISION 5 ล้านพิกเซล ราคา ติดตั้ง

ราคา 20,900.00

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด AVTECH 4CH STARLIGHT 2MP ราคา ติดตั้ง

ราคา 27,000.00

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด AVTECH 8CH STARLIGHT 2MP ราคา ติดตั้ง

ราคา 51,000.00

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision 16ตัว IP 2MP ราคา ติดตั้ง

ราคา 116,000.00

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION 4ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 15,900.00

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด HIKVISION 8ตัว 2MP พร้อมติดตั้ง

ราคา 28,900.00

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision 8ตัว IP 4MP ราคา ติดตั้ง

ราคา 57,000.00

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด INNEKT 16ตัว STARLIGHT 2MP(พร้อมติดตั้ง)

ราคา 49,800.00

1. ชุดกล้องวงจรปิด ราคา พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด INNEKT 4ตัว STARLIGHT 2MP(พร้อมติดตั้ง)

ราคา 13,900.00