แสดง 12 รายการ

3. กล้องวงจรปิด AVTECH

เครื่องบันทึก AVTECH รุ่น MDR757BHA

ราคา 12,500.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZDD208A (8CH)

ราคา 8,500.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZTD208A(8CH)

ราคา 6,990.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZTD216A (16CH)

ราคา 11,990.00
ราคา 16,000.00
ราคา 21,800.00
ราคา 33,600.00
ราคา 19,500.00
ราคา 10,600.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก ZDN208P INNEKT (NVR 8CH)

ราคา 12,000.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก ZDN216P INNEKT (NVR 16CH)

ราคา 24,000.00