ขายึดถังดับเพลิง รุ่น FSEAS10

ราคา 1,800

ขายึดถังดับเพลิง PROSECURE รุ่น FSEAS10

ขายึดถังดับเพลิงพร้อมป้ายรู 100 cm.