ขายึดถังดับเพลิง รุ่น FSEAS13

ราคา 1,950

ขายึดถังดับเพลิง PROSECURE รุ่น FSEAS13

ขายึดถังดับเพลิงพร้อมป้ายรู 130 cm