ตู้เก็บถังดับเพลิง รุ่น FSEAC01

ราคา 1,500

ตู้เก็บถังดับเพลิง PROSECURE รุ่น FSEAC01

ตู้เก็บถังดับเพลิง ขนาด : 70 x 40

ตู้เก็บถังดับเพลิง รุ่น FSEAC02

ราคา 1,750

ตู้เก็บถังดับเพลิง PROSECURE รุ่น FSEAC02

ตู้เก็บถังดับเพลิง ขนาด : 70 x 60