บัตรคีย์การ์ด HID รุ่น 2000HPGGMN

ราคา 250

บัตรคีย์การ์ด HID รุ่น 2000HPGGMN

iCLASS SR Contactless Smart Card

2k bit with 2 application areas

สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่โทรศัพท์ 02 064 7135