บัตรคีย์การ์ด HID รุ่น 2002HPGGMN

ราคา 350

บัตรคีย์การ์ด HID รุ่น 2002HPGGMN

Contactless Smart Card PVC Cards

16K Cards

13.56 MHz read/write contactless smart card technology

สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่โทรศัพท์ 02 064 7135