สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น 714001222

ราคา 77,150.00

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น 714001222
DXc2 Two Loop Control Panel
230Vac
2 sounder circuits
Dims 391.5 x 390 x 147mm (H x W x D)
HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี