สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น BSS-DR-N05

ราคา 7,800.00

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น BSS-DR-N05
Intelligent Integrated Detector Base
Sounder Strobe -Detector White
HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี