สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DCMO

ราคา 3,250.00

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DCMO
Output control module
Requires M200E-SMB for surface mounting or
M200E-DIN for mounting to DIN
HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี