สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DCZRM

ราคา 6,400.00

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DCZRM
Conventional Zone Input module
Supports compatible two-wire smoke detectors
94x93x23 mm (WxHxD)
HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี