สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DISO

ราคา 1,750.00

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DISO
Loop isolation module.
Requires M200E-SMB for surface
mounting or M200E-DIN for mounting to DIN
HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี