สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DMM2I

ราคา 3,700.00

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DMM2I
Dual Input Monitor Module
Requires M200E-SMB for surface mounting or
M200E-DIN for mounting to DIN
HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี