สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-FHSE-S2-IV

ราคา 1,800.00

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-FHSE-S2-IV
Thermal Sensors Detector
Class A1S: 58°C fixed temperature
Operating Voltage Range 15 to 32Vdc
61 x 102 mm (H x D)
HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี