สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น 020-909

ราคา 37,200

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น 020-909

Kit Compact Mimic 160 Zone Main Pcb

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น 020-910

ราคา 12,850

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL 020-910

Kit Compact Mimic Expansion Pcb

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น 795-102

ราคา 17,500

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น 795-102

Optional 40 Zone LED card kit

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น BSS-DR-N05

ราคา 7,800

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น BSS-DR-N05

Intelligent Integrated Detector Base

Sounder Strobe -Detector White

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DCMO

ราคา 3,250

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DCMO

Output control module

Requires M200E-SMB for surface mounting or

M200E-DIN for mounting to DIN

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DCZRM

ราคา 6,400

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DCZRM

Conventional Zone Input module

Supports compatible two-wire smoke detectors

94x93x23 mm (WxHxD)

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น WSS-PR-N05

ราคา 6,250

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น WSS-PR-N05

Intelligent Wall Mounted Sounder Strobe

Pure White skirt

Red lens

with sensor mounting base

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DMMI

ราคา 2,950

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DMMI

Single Input Monitor Module

requires M220E/SMB for surface mounting or

M200E-Din for mounting to DIN

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DMM2I

ราคา 3,700

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DMM2I

Dual Input Monitor Module

Requires M200E-SMB for surface mounting or

M200E-DIN for mounting to DIN

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-PTSE-S2-IV

ราคา 1,900

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-PTSE-S2-IV

Photoelectric Smoke / Thermal Multi-Criteria Fire Detectors

Operating Voltage Range 15 to 32Vdc

61 x 102 mm (H x D)

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DISO

ราคา 1,750

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-DISO

Loop isolation module.

Requires M200E-SMB for surface

mounting or M200E-DIN for mounting to DIN

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-FHSE-S2-IV

ราคา 1,800

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-FHSE-S2-IV

Thermal Sensors Detector

Class A1S: 58?C fixed temperature

Operating Voltage Range 15 to 32Vdc

61 x 102 mm (H x D)

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น 714001222

ราคา 77,150

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น 714001222

DXc2 Two Loop Control Panel

230Vac

2 sounder circuits

Dims 391.5 x 390 x 147mm (H x W x D)

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น714001112

ราคา 57,650

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น714001112

DXc1 Single Loop Control Panel

230Vac

2 sounder circuits

Dims 260 x 390 x 147mm (H x W x D)

HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี