อุปกรณ์ Safety 3M รุ่น 9043P1

อุปกรณ์ Safety 3M รุ่น 9043P1

9043P1 หน้ากากป้องกันฝุ่น ละออง และไอระเหยสารตัวทำละลาย

(กลิ่นเจือจาง เช่น ควันท่อไอเสีย, ควันไฟ, สี, ยาฆ่าแมลง)

สายคล้องหู

หมวดหมู่: