ไม้กั้นรถยนต์ INNEKT รุ่น ZBGAL220

ไม้กั้นรถยนต์ INNEKT รุ่น ZBGAL220

Loop Detector AC220V

50HZ

2 OUTPUTRELAYS(10A/AC220V)