Tag Archives: กล้องวงจรปิด cctv

กล้องวงจรปิด CCTV ในสถานที่ย้อนแสงเพื่อไม่ให้ภาพมืดควรเลือกแบบไหนดี

กล้องวงจรปิด ถ่ายภาพย้อนแสง

กล้องวงจรปิดที่สามารถถ่ายภาพในที่ย้อนแสงได้ จะต้องมีฟังก์ชั่น WDR หรือเรียกชื่อเต็มว่า Wide Dynamic Range

กล้องวงจรปิด CCTV

กล้องวงจรปิด HIKVISION รุ่น DS-2CE56D8T-VPITE

กล้องวงจรปิด CCTV วิธีการเลือกใช้งานกล้องแต่ละประเภทให้

ติดตั้งกล้องวงจรปิด Hikvision Analog โรงแรมแกรนด์สยามอินน์

ติดกล้องวงจรปิด hikvision โรงแรมแกรนด์สยามอินน์

ชุดกล้องวงจรปิด Hikvision 16 ตัว ความละเอียด 2 ล้านพิกเ