สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-PSE-S2-IV

ราคา 1,850.00

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ HONNEYWELL รุ่น MI-PSE-S2-IV
Photoelectric Smoke Detectors
Operating Voltage Range 15 to 32Vdc
52 x 102 mm (H x D)
HONNEYWELL รับประกันสินค้า 1.5 ปี