ราคาเครื่องบันทึก AVTECH MDR757BHA

ราคา 12,500

เครื่องบันทึก AVTECH MDR757BHA

เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง H.264 Full 960H

2 SATA HDDs

4 audio-in

1 audio-out

AVTECH รับประกันสินค้า 2 ปี