ไม้กั้นรถยนต์ INNEKT รุ่น ZBGARC23

ไม้กั้นรถยนต์ INNEKT รุ่น ZBGARC23

Remote Control Frequency:433.92MHz

fixed code or rolling code for ZBG6306