Showing 1–12 of 14 results

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Fixed 2.1mm

฿310.00

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Fixed 3.6mm

฿300.00

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Fixed 8.0mm

฿300.00

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Fixed Iris 12mm

฿140.00

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Fixed Iris 16mm

฿140.00

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Fixed Iris 4mm

฿140.00

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Fixed Iris 6mm

฿140.00

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Fixed Iris 8mm

฿140.00

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Vari-Focal 3-9mm

฿1,290.00

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Vari-Focal 3.5-8mm

฿750.00

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Vari-Focal 5-50mm

฿2,790.00

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

เลนส์กล้องวงจรปิด Vari-Focal 6-15mm

฿1,490.00